Silva da Costa Botelho, Silvia, PPGComp, FURG, Brazil