Schimidt Godoy, Arilda, Universidade Presbiteriana Mackenzie