[1]
M. de A. Pereira (Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, Santa Maria/RS, Brazil) e D. Mercy (Tanztheater Wuppertal Pina Bausch – Wuppertal, Germany), “On Pina Bausch’s Legacy: an interview with Dominique Mercy”, Rev. Bras. Estud. Presença, vol. 8, nº 3, p. 539–554, jun. 2018.