Fragoso, S. e Majkowski, T. (2019) “Presentation”, Intexto. Porto Alegre, (46), p. 8–14. doi: 10.19132/1807-8583201946.8-14.