[1]
Marshall, F. 2003. Apollonia, Arqueologia e História Antiga. Anos 90. 10, 17 (jul. 2003), 5–9. DOI:https://doi.org/10.22456/1983-201X.6289.