TEIXEIRA, Marcelo Lucchesi, São Leopoldo Mandic, Brazil