Teixeira, Glauciane Reis. “Gt”;. Nau Literária 8, no. 1 (outubro 22, 2012). Acessado agosto 7, 2022. https://www.seer.ufrgs.br/index.php/NauLiteraria/article/view/26077.