Teixeira, Glauciane Reis. 2012. “Gt”;. Nau Literária 8 (1). https://doi.org/10.22456/1981-4526.26077.