(1)
Silva, D. V. O. da; Maroldi, A. M.; Lima, L. F. M. Outliers Na Lei Do Elitismo. EQ 2014, 20, 43-60.