[1]
L. Valentim, D. Bocasanta, e E. Schafer, “Editorial”, Rev. Cad. CAp, vol. 31, nº 1, abr. 2018.