(1)
Mello, C. M. RICARDO E O PROBLEMA SOCIAL DE SEU TEMPO. RAE 2009, 8.